Študija izvedljivosti vzpostavitve inovativnih zelenih tehnologij - potopnih ali polpotopnih ekoloških otokov s senzoriko spremljanja v Mestni Občini Nova Gorica

Študija je izdelana v okviru projekta WASTE DESIGN 2.0 – Razvoj skupnih rešitev in testiranje inovativnih tehnologij na področju ravnanja z odpadki in njihove ponovne uporabe za spodbujanje krožnega gospodarstva.

 Cilji študije:

  1. Poudariti pomembnost integralnega pristopa k nadgradnji koncepta ravnanja z odpadki in ga umestiti v celoten kontekst delovanja posameznega družbenega okolja, s koordinranim vključevanjem vseh deležnikov;
  2. Opredelitev smernic za:
  • oblikovanje sistemske rešitve pri podzemnih in nadzemnih zbiralnicah ter razširjenih zbiralnicah (zagotoviti mrežo uporabnikom prijaznih infrastrukturnih odpadkov, vzpostavitev mreže zbiranja koristnih odpadkov za nadaljnjo rabo, tipiziranje in enotnost zabojnikov, obvladovanje čistosti, …),
  • Vzpostavitev krožnega upravljanja z odpadki,
  • vzpostavitev centralnega komuniciranja (digitalizacija/informatizacija) za zbiranje vseh vrst odpadkov,
  • optimizacijo stroškov,
  • sistem evidentiranja in spremljanje polnosti,
  • omogočanje sistema identifikacije za vnos odpadkov za obračun storitve po principu »plačaj kolikor odvržeš«;
  1. Opredelitev lokacij podzemnih zbiralnic za MONG po kriterijih (število prebivalcev, količina odpadkov, oddaljenost lokacije, dostopnost, komunalni vodi, ozelenitev…);
  2. Opredelitev investicijske vrednosti.
Naročnik:

Mestna občina Nova Gorica