SREDIŠČE ZNANJA IN NAPREDKA

Zelena prihodnost za vse

V Centru zelenih tehnologij zarisujemo in uresničujemo trajnostno prihodnost

Zeleno srce mesta

Center zelenih tehnologij je nastal v sodelovanju Univerze v Novi Gorici ter Mestne občine Nova Gorica kot odgovor na izzive sodobnega razvoja zelenih rešitev ter upravljanja s trajnostno prihodnostjo.

PODROČJA DELA

Zarisujemo in uresničujemo zeleno prihodnost

Center zelenih tehnologij omogoča razvoj in implementacijo inovativnih tehnologij na področju krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja.

Z industrijsko orientiranim razvojnim delom, tehnološko in ekspertno podporo omogoča prenos znanja in tehnologij v proizvodna podjetja, kmetijsko dejavnost ter v urbano in naravno okolje.

Industrija

Razvijamo rešitve za učinkovito izrabo energije, manjši vpliv na okolje ter krožno gospodarstvo.

Kmetijstvo

Iščemo rešitve za čim manjši okoljski vpliv sodobnega in učinkovitega kmetijstva.

Urbano okolje

Snujemo rešitve zelenega prehoda za čim bolj prijetno prihodnost življenja v mestih.

Trajnostne strategije

Oblikujemo strategije trajnostnega delovanja in skrbi za čim manjši vpliv na okolje.
UČINKOVITO Z ENERGIJO

Tehnično-tehnološke rešitve

Osredotočamo se na tehnološke rešitve, ki jih bodisi implementiramo v nova okolja, ali pa razvijamo povsem nove rešitve za specifične izzive gospodarstva in kmetijstva.

 • Zeleni vodik
 • Druge zelene energije
 • Shranjevanje energije
 • Učinkovito kmetijstvo
TRAJNOSTNO ŽIVLJENJE

Storitve zelenega prehoda

Iščemo rešitve, ki zmanjšujejo vpliv na okolje ter rešitve, ki omogočajo bolj trajnostno življenje v prihodnosti, tako v mestih, kot na podeželju.

 • Analize celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA)
 • Priprava trajnostnih zelenih rešitev pri gradnji in zelenem razvoju mest
 • Strategije zelenih mest
NEKAJ ZADNJIH PROJEKTOV

Rešitve za lepši jutri

Novice

Kaj je novega?

Direktor, dr. Matjaž Valant in raziskovalec, dr. Uroš Luin, sta objavila strokovni članek na portalu Science Direct o termokemični krožni tehnologiji na osnovi železovega klorida za shranjevanje energije in proizvodnjo vodika. Ta cikel omogoča ponovno uporabo odpadne toplote (<250 oC) za učinkovitejše shranjevanje energije v obliki snovi (Fe, HCl). To predstavlja alternativo neposrednemu  shranjevanju vodika, ki je za večje razsežnosti in daljša shranjevalna obdobja lahko tvegan. Tehnologija je primerna za premoščanje sezonskih presežkov obnovljive energije iz poletja v zimske mesece. Članek lahko preberete tukaj.

16.11.2023 – Objavljamo razpis za imenovanje direktorja oziroma direktorice Centra zelenih tehnologij. Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih let in bo svojo funkcijo opravljal neprofesionalno. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Sodelavci CZT so pridobili licenco Javne agencije Republike Slovenija (Spirit) in so vpisani v evidenco strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA: Life Cycle Assessment).
CZT in Univerza v Novi Gorici sta podpisala sporazum o sodelovanju, kar omogoča CZT dostop do najsodobnejše raziskovalno-razvojne opreme.
CZT se je uspešno vključil v strateško partnerstvo za razvoj Nove Gorice, v katerem sodelujejo partnerji: GOLEA, MIC Nova Gorica, Primorski tehnološki park, Regionalna razvojna agencija severne primorske, Univerza v Novi Gorici, GZS severne primorske in obrtna in podjetniška zbornica Nova Gorica.
21.12.2022 smo ustanovili podjetje s polnim imenom Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o. ali krajše Center zelenih tehnologij, ali še krajše CZT. Soustanovitelja podjetja sta Mestna občina Nova Gorica in Univerza v Novi Gorici.
Kontakt

Stopite v stik z nami

Veseli bomo, če se nam boste oglasili z vprašanjem ali povpraševanjem za morebitno sodelovanje. Še posebej pa bomo veseli mladih strokovnjakov, ki bi želeli sodelovati z nami na naših zanimivih projektih. 

  Ime*

  Priimek*

  Elektronski naslov*


  Telefonska številka


  Podjetje

  Zanima me

  Sporočilo