Idejna zasnova zelenega pasu čezmejnega EPK distrikta

Obravnavano območje je sestavni del  EPK distrikta, ki bo središče dogajanja Evropske prestolnice kulture 2025.  Nova čez in brez mejna zelena promenada se umešča v prostor na in ob meji, med železniškimi objekti vzdolž tirov, ki so del prenove in investicij za EPK 2025 ter zajema obstoječe zelene površine s kolesarsko potjo in prometno Kolodvorsko potjo. Poseg predvideva predvsem zeleno-trajnostno krajinsko regeneracijo, ki  funkcionalno, estetsko in družbeno preoblikuje nekdanjo mejno cono, torej nekdanjo brezosebno administrativno cono v prepoznavni čez in brez mejni urbani prostor somestja.Čezmejni zeleni pas je smiselno nastal v strateškem preskoku predvidenih posegov, ki se od začetnega imperativa gradnje novega »objekta na meji« osredotoča predvsem na obnovo in ponovno uporabo obstoječih železniških objektov in na urbano krajinsko regeneracijo celotnega mejnega pasu, ki poteka od «carinarnice do carinarnice«: od nekdanjega mejnega prehoda na Erjavčevi ulici/Škabrijelova ulica oz. Via San Gabriele, vzdolž meje vse do zaključka Kolodvorske poti severno na nekdanjem solkanskem mejnem prehodu.

Čezmejni zeleni pas je element povezovalnosti EPK distrikta, predvsem pa predstavlja fleksibilen in vključujoč prostor novega sobivanja, ki somestju zagotavlja komplementarno in dinamično družbeno prizorišče.Princip oblikovanja zelenega pasu, kot linearne urbano-krajinske poteze somestja, sloni na povezovanju  in integriranju vsebin projektov iz prijavne knjige s principi oblikovanja na naravi temelječih rešitev (NBS-nature based solutions).

 

Naročniki: Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica in EZTS GO